Scen

På Scenen

Om du vill bidra med något som dans, sång, musik, trolleri, m.m på talangjakten, hör av dig till Kulturföreningen Vi i Viksäng

Telefon 076-200 35 89

eller via mail anette@viksang.se

eller till Fritidsgården Viksäng