Aktiviteter

Stadsdelsfestivalen

Aktiviteter

Föreningar/ Företag


Om ni som förening eller företag vill vara med på Viksängsdraget. Kontakta Kulturföreningen Vi i Viksäng 076-200 35 89


  • Massor av skoj på barntorget.


  • Fiskdamm

  • Målarplanket


    • Mer kommer fyllas på efter hand........


    • Föreningar, Har ni någon aktivitet som du vill hålla i kontakta oss. 


    Copyright © All Rights Reserved